MAGNETOTERAPIA LECZNICZA

Pole magnetyczne Ziemi (ZPM) otacza nas od zawsze. Żyjemy w jego przestrzeni. Jest jednym z najsilniejszych bodźców zdrowotnych, występujących w naszym środowisku. Jego istnienie jest podstawowym warunkiem przetrwania i prawidłowego funkcjonowania wszystkich form życia.

Dziś wiemy z całą pewnością, że bodziec ten działa pozytywnie, regulując większość funkcji ludzkiego organizmu. Wpływa pozytywnie na metabolizm, układ krwionośny i nerwowy, tkankę mięśniową i kostną oraz wzmocnienie odporności i witalności. Przywraca i utrzymuje prawidłowy stan homeostazy.

Ziemskie pole magnetyczne po raz pierwszy w 1835 roku zmierzył Carl Friedrich Gaus i od tego czasu jest ono nieustannie badane. Według naukowców ziemskie pole magnetyczne sukcesywnie słabnie Na przestrzeni tylko ostatnich 500 lat ziemia straciła aż 50 % potencjału magnetycznego, z czego aż 15% w ciągu ostatnich 150 lat. Wzmianki o niedoborach pola magnetycznego pojawiały się już w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Z drugiej strony rozwój cywilizacyjny, zwłaszcza w XX wieku spowodował, że coraz intensywniej otaczają nas i atakują w sposób permanentny sztucznie generowane pola elektryczne i elektromagnetyczne. Żyjemy w otaczającym nas smogu elektromagnetycznym, który bardzo niekorzystanie wpływa na nasze zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. W wielu pracach naukowych porusza się kwestie niebezpieczeństwa płynącego z tej sytuacji. Opisano wielokrotnie zagrożenia związane z niedoborem tak istotnego dla człowieka bodźca fizykalnego – syndrom niedoboru pola magnetycznego, zwracając uwagę, iż jego brak spowodował zaburzenie wielu funkcji życiowych i w konsekwencji doprowadził do powstania wielu schorzeń cywilizacyjnych /bóle nieznanego pochodzenia, zaburzenia metabolizmu, niewydolność krążenia, osłabienie mięśni i tkanki kostnej, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, sztywność, chroniczny ból i zawroty głowy, schorzenia autoimmunologiczne, alergie, coraz częściej pojawiające się schorzenia demencyjne, depresja i zaburzenia snu, a także utrata witalności i przedwczesne starzenie.

Dziś wiemy z całą pewnością, że do prawidłowego przebiegu wielu kardynalnych funkcji życiowych niezbędne jest oddziaływanie na organizm człowieka polem magnetycznym o określonych, terapeutycznych parametrach.

Medycyna fizykalna na podstawie wieloletnich badań poznała te parametry i potrafi je wykorzystać.

Skuteczność leczenia PM, możliwość zastosowania metody w większości działów medycznych, w szeroko pojętej rehabilitacji, a także profilaktyce zdrowia w pełni potwierdzają prowadzone od lat wyniki wieloośrodkowych badań na całym świecie, a ich wdrożenie do praktyki medycznej stało się normą.

Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego, jako jeden z podstawowych elementów medycyny fizykalnej, jest także w Polsce procedura medyczną, wykorzystywaną z powodzeniem od lat w rehabilitacji, ale też w leczeniu klinicznym. W naszym kraju stanowi także procedurę w koszyku świadczeń NFZ.

Dziś priorytetem w medycynie jest nie tylko doraźne usuwanie objawów wielu schorzeń, ale przede wszystkim ich zahamowanie, mądre leczenie, szeroko pojęta profilaktyka i co najważniejsze bezpieczeństwo terapii.

Poszukujemy nowych, bezpiecznych metod, które przy maksymalnych efektach leczniczych dają jak najmniej efektów ubocznych lub nie mają ich wcale.

Medycyna fizykalna zdaje się wygrywać pod tym względem z tradycyjnymi metodami leczenia.